Pastoraatsgroep

Het pastoraal team bepaalt het beleid met betrekking tot het parochiepastoraat en geeft hier invulling aan. Daarbij is zowel de input als de feedback van de pastoraatsgroep van groot belang. In de pastoraatsgroep zijn in principe alle deelparochies vertegenwoordigd. Er wordt regelmatig vergaderd – zo’n acht keer per jaar – waarbij door het pastoraal team en de leden van de pastoraatsgroep gesproken wordt over het pastoraal beleid en de implementatie hiervan, nu en in de toekomst. Doel is om het vieren, doorgeven en beleven van het geloof te bevorderen, met oog voor het geheel van de parochie maar zoveel mogelijk ter plaatse in de diverse deelparochies. De leden van de pastoraatsgroep zijn onmisbaar waar het gaat om de communicatie tussen het pastoraal team en de lokale gemeenschappen.

Onderstaand een overzicht van de leden van de pastoraatsgroep.

 

NAAM DEELPAROCHIE
Pastoor van der Sluis Voorzitter
Jantje Bax Pastoraal Team
Kapelaan Donders Pastoraal Team
Henriette Verdijck Beugen
Gonny Stroeken Beugen
Anjo Welles Maashees
Jo Michiels Oploo
Ben Buijssen Oeffelt
Gerda Willems Overloon
Niek van den Oever Rijkevoort
Jeanne Wientjes St. Anthonis
Toos Arts St. Anthonis
Marietje Hubers Vierlingsbeek
Kees Schuurmans Wanroij
Marietje Wolfs Wanroij

 

Privacyverklaring | Website door Trendo