Pastoraal team

De tijd van de dorpspastoor, die als een herder vertrouwd was met zijn kudde, is helaas voorbij. De huidige, grote parochies vragen om de inzet van professionele pastorale krachten, die in teamverband samenwerken om het pastoraat gestalte te geven. Het gaat daarbij om het bedienen van de sacramenten, katechese en de zorg en aandacht voor gelovigen, bijvoorbeeld door huisbezoek.

Momenteel bestaat het pastoraal team in onze parochie uit pastoor Norbert van der Sluis, kapelaan Dominique Donders en mevrouw Jantje Bax (pastoraal werkster). Per 1 september 2020 is het team uitgebreid met mevrouw Gerda Willems (catechist). In de deelparochie Oeffelt is de zielzorg toevertrouwd aan pastor H. Tullemans c.s.sp . Uiteraard vindt het parochiepastoraat plaats in collegiale samenwerking met andere parochies in het dekenaat en in overeenstemming met het beleid van het bisdom.

Privacyverklaring | Website door Trendo