Parochiebestuur

Sinds het terugtreden van het vorige bestuur per 1 januari 2018 worden de bestuurstaken in onze parochie waargenomen door een interim-bestuur. Hierin hebben, naast de pastoor, twee beleidsmedewerkers van het bisdom zitting:

Dhr. A.G.A. Lansdaal (penningmeester)

Mr. G. Gruijters (secretaris)

Uiteraard hopen wij zo spoedig mogelijk weer een bestuur te kunnen samenstellen dat bestaat uit eigen parochianen; kandidaten zijn van harte welkom!

Privacyverklaring | Website door Trendo