Parochiebestuur

Sinds het terugtreden van het vorige bestuur per 1 januari 2018 worden de bestuurstaken in onze parochie waargenomen door een interim-bestuur. Hierin hebben, naast de pastoor, twee beleidsmedewerkers van het bisdom zitting:

Dhr. A.G.A. Lansdaal (penningmeester)

Mr. G. Gruijters (secretaris)

Wij zijn verheugd dat dit interim bestuur uitbreiding heeft gevonden door het toetreden van de heer Frans van Waes, die de functie van vice-voorzitter bekleedt. 

Uiteraard hopen wij op korte termijn nog andere kandidaten te mogen verwelkomen om toe te treden tot ons parochiebestuur!

Privacyverklaring | Website door Trendo