Huwelijk

Trouwen: het is een grote stap, een belangrijke beslissing die verregaande gevolgen heeft voor de rest van je leven. Met het jawoord dat je uitspreekt geef je aan dat je het oprechte voornemen hebt om met deze ene andere persoon verder te gaan – samen in goede en slechte tijden, in lief en leed. Je denkt er goed over na, maar omdat je de toekomst niet kent blijft het toch een beetje een sprong in het diepe. Anders gezegd: het is vooral een kwestie van geloven in elkaar, vertrouwen stellen in elkaar. Als je trouwt voor de Kerk komt daar nog iets bij: geloven in God die liefde is en erop vertrouwen dat Hij mensen wil sterken in hun onderlinge liefde. Dat krijgt gestalte in het sacrament van het huwelijk.

 

Wat betekent het kerkelijk huwelijk?
Wij mensen mogen Gods liefde ontvangen, opnemen in ons hart en doorgeven aan anderen. Zo kunnen we gelukkig worden, hier op aarde al en eens in de hemel. Dat de roeping van iedere mens, maar het huwelijk tussen man en vrouw is bij uitstek de bestendige vorm waarin die liefde gestalte krijgt en die liefde beleefd kan worden. In het huwelijk mogen mensen namelijk niet alleen de liefde met elkaar delen, maar die liefde ook vrucht laten dragen in nieuw leven: kinderen die aan hun zorgen worden toevertrouwd. Die kinderen blijven natuurlijk een gave van God, maar ook zonder die ‘toegift’ is de band tussen man en vrouw een teken van het verbond dat God sluit met ons mensen: Hij wil er zijn, voor ons en met ons, in alle omstandigheden. God is getrouw, Hij laat ons niet in de steek, maar Hij verwacht dat ook van ons. Daarom is het kerkelijk huwelijk onontbindbaar (al kunnen er soms, in uitzonderlijke omstandigheden, heel zwaarwegende redenen zijn om het nietig te verklaren). Het is een weloverwogen keuze die je met heel je hart, maar ook met je hoofd, moet maken: is dit wat ik werkelijk wil?

 

Hoe zien de voorbereiding en de viering eruit?
De huwelijksviering in de kerk kent twee mogelijke vormen: ofwel met Eucharistie (er wordt dan communie uitgereikt, zoals in elke mis), ofwel als viering van woord en gebed. Dat laatste is vaak een goede optie voor wie niet zo vertrouwd is met de Kerk of er geen echte band meer mee heeft. Het is ook de aangewezen vorm als een katholiek trouwt met iemand die niet katholiek is. In principe zijn beide vormen gelijkwaardig, de wezenlijke elementen zoals de huwelijksbeloften en de huwelijkszegen zijn ook identiek.

Welke keuze gemaakt wordt is mede onderwerp van gesprek tijdens de voorbereiding. Die omvat drie of vier persoonlijke gesprekken met de pastoor. Daarbij gaat het om de algemene principes, de persoonlijke visie van de beide partners op geloof en gezin en een aantal praktische zaken m.b.t. de viering zoals het boekje. Het is verstandig om ruim van tevoren een eerste ontmoeting te hebben om te bezien wat mogelijk en wenselijk is.

 

Meer weten over trouwen voor de Kerk? Neem dan (tijdig, liefst drie maanden van tevoren) contact op met het secretariaat om een afspraak te maken met de pastoor. In de tarievenlijst is te zien welke kosten met een huwelijksviering in de kerk gemoeid zijn.

Privacyverklaring | Website door Trendo