Dopen

De geboorte van een kind is altijd een wonder; het doet je, hoe dan ook, ervaren wat het is om met elkaar verbonden te zijn. Een verbondenheid die verder gaat dan de ouderlijke verantwoordelijkheid. Je bent pas echt mens wanneer je met anderen bent en bij anderen hoort. Leven kun je niet alleen, je hebt anderen nodig en je mag er voor hen zijn. Degene die ons dat als geen ander heeft gezegd en getoond, vanuit zijn liefde voor zijn hemelse Vader, is Jezus Christus. Als gelovigen willen wij zijn voorbeeld volgen, door te leven in zijn Naam en in zijn Geest. Teken van dat voornemen en die bereidheid is het doopsel, waarin God ons deel geeft aan zijn liefde en toezegt dat Hij voor ons een trouwe en zorgzame Vader wil zijn. 

 

Wat is dopen?
Dopen is je kind op het spoor zetten van Christus, de Mensenzoon. Dopen is ook: je kind opnemen in de christelijke geloofsgemeenschap, de Kerk. Die geloofsgemeenschap krijgt vorm in de parochiegemeenschap. Wie gedoopt wordt, wordt kind van God, onze  Vader, maar hij of zij wordt daarmee tevens broeder van Jezus en van allen die in Hem geloven. Dopen wordt zo meer dan een familiefeest. Het bevestigt de verbondenheid die we mogen voelen met elkaar, vanuit de liefde van Christus die we gemeenschappelijk hebben en die ons bezielt tot een leven in navolging van Hem.

 

Doopvoorbereiding
Je kind laten dopen vraagt dus om een weloverwogen, bewuste keuze die u als ouders samen maakt. Daarom willen we u graag vooraf ontmoeten om bij de doop stil te staan. Het gaat er immers om dat u en uw kind zich thuis voelen in die gemeenschap die Kerk heet en waarvan u het de moeite waard vindt dat uw kind erbij gaat horen. Dit doen we zo mogelijk en bij voorkeur met andere ouders die hun kind willen laten dopen en met iemand van de werkgroep doopvoorbereiding. Als er in een bepaalde periode geen andere aanmeldingen zijn kan deze voorbereidingsavond vervallen. In elk geval zal de priester die uw kindje gaat dopen altijd zelf een persoonlijk kennismakingsgesprek met u hebben, waarvoor hij met u een afspraak maakt.

 

Vragen of aanmeldingen
Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246. Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hierna wordt een afspraak gemaakt voor de doopviering. In het pastoraal team wordt bekeken wie in de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeur qua datum (de doop vindt altijd plaats op een zondagmiddag). Een map met keuzeteksten om een boekje voor de viering samen te stellen zal u digitaal worden toegestuurd.
Indien van toepassing krijgt u een uitnodiging voor de doopvoorbereidingsavond, waarin staat waar de avond plaats vindt en hoe laat u wordt verwacht. Degene die uw kind gaat dopen neemt zelf contact met u op.

Tijdens de doopviering wordt een herinnering aan de doop van uw kind (bijvoorbeeld een schelpje of een hartje) in de kerk opgehangen en krijgt u een doopoorkonde. De schelpjes of andere herinneringen worden aan de ouders uitgereikt tijdens een presentatieviering van de eerste communicantjes in het begin van het volgende kalenderjaar; hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

Voor de doop geldt in onze parochie geen verplicht tarief, maar een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld.

 

 

Privacyverklaring | Website door Trendo