Vormsel

Het vormsel is het laatste van de drie sacramenten waardoor iemand volledig in de gemeenschap van de Kerk wordt opgenomen. Vroeger werd het alleen door de bisschop zelf toegediend, die eens in de paar jaar de parochies bezocht. Tegenwoordig gebeurt het ook door de hulpbisschop, vicaris of deken, zodat er elk jaar een vormselviering plaats kan vinden. Gebruikelijk – ook in onze parochie – is dat dit gebeurt in groep acht, vier jaar nadat kinderen hun eerste communie gedaan hebben.

 

Wat is de betekenis van het vormsel?

Het vormsel is het sacrament waarin een gelovige, die reeds gedoopt is, nogmaals en op bijzondere wijze de heilige Geest ontvangt. Die Geest schonk Jezus aan zijn leerlingen, om hen in staat te stellen zijn zending in de wereld voort te zetten en van Hem te getuigen.  De heilige Geest wordt dikwijls voorgesteld als vuur: Hij bezielt en geeft kracht om te leven naar het woord en het voorbeeld van Jezus. Juist voor kinderen op de drempel van de adolescentie, wanneer ze te maken krijgen met veel veranderingen in hun leven, is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Door de zalving met de heilige Geest worden ze daarbij geholpen en gesterkt.

 

Hoe verloopt de voorbereiding?

Reeds enkele jaren gebruiken we in onze parochie het project ‘Vormfun’. De vormelingen krijgen zes lessen in groepsverband en er zijn enkele aanvullende activiteiten, zoals een film en een caritasmiddag met bezoek aan een instelling. Ook nemen we deel aan ‘Power of Fire’, de gemeenschappelijke ontmoetings-inspiratiedag van het bisdom in Den Bosch. De voorbereiding start in januari en de vormselviering is doorgaans na Pinksteren. In december is er een informatieavond en kunnen vormelingen aangemeld worden bij het secretariaat.

Privacyverklaring | Website door Trendo