Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Overleden

Op 22 maart 2023.
Mientje Bergmans-Nuijen (89 jaar) uit Boxmeer.
De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 28 maart om 13.30 uur in de kerk van Oploo.

Activiteiten

Vastenactie 2023

 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van een waardig leven voor gevluchte Syriërs in Libanon. Syrische vluchtelingen in Libanon leven in vreselijke omstandigheden. Ze zitten veelal samengepakt in geïmproviseerde tentenkampen, zonder basisvoorzieningen.
Sinds de oorlog in Syrië in 2011 begon, staken anderhalf miljoen vluchtelingen de grens over. Dat is bijna een kwart van de Libanese bevolking. En het overgrote deel is er nog steeds. Intussen zit Libanon in een diepe crisis: er is gebrek aan voedsel en elektriciteit en de werkeloosheid is torenhoog.

We richten ons op 440 gezinnen, verdeeld over acht vluchtelingenkampen in de Bekaa-vallei. In totaal bereiken we ongeveer 2000 mensen, de meesten daarvan zijn kinderen.
We werken samen met Sawa, een lokale organisatie die vluchtelingen uit Syrië ondersteunt in Libanon.
Het project bedraagt € 30.000,--. Daar willen wij als parochie dit jaar graag aan bijdragen.

Help hierin mee en doe een gift. Dat kan via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie, zie posters en parochieblad, of via Vastenactie 2023 op de Goede Doelenlijsten.
Steun Vastenactie: elke gift telt!

 

 

Privacyverklaring | Website door Trendo