Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

GEEN VIERINGEN T/M PINKSTEREN

Naar aanleiding van de meest recente overheidsmaatregelen hebben de bisschoppen besloten om af te zien van alle publiekelijk toegankelijke kerkelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder vallen dus ook de stille missen op weekdagen, zoals die tot dusver doorgang vonden. Met betrekking tot kerkelijke uitvaarten volgen binnenkort nadere richtlijnen.  De pastores blijven beschikbaar voor de ziekencommunie en het sacrament van de zieken.

Wat rest is vertrouwvol gebed, met name voor hen die het meest getroffen zijn, immers ‘onze hulp is in de naam van de Heer’.

 

Activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring | Website door Trendo